Liên hệ

Xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin, và chắc chắn rằng địa chỉ email của bạn là hợp lệ, nếu không chúng tôi sẽ không thể gởi trả lời cho bạn!

( Ví dụ: 0905. xxx .xxx )

Chi Nhánh Công Ty TNHH DV Và TM Chơn Thành - Nhà Máy SX Lưới Thép Tiên Phong

Địa chỉ: 106 Hoàng Văn Thái, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 02363.842.688

Hotline: 0903.547.745

Email: nhung.tienphong18@gmail.com